Pravidla pro využívání APK Doksy

Pravidla pro využívání Areálu pevných kontrol Doksy (dále i APK Doksy)

 

  1. APK Doksy je určen pro volné využití širokou veřejností, pro naplnění volného času rekreantů, školních skupin, rodin apod..
  2. Návštěvník APK Doksy je povinen dodržovat zákony České republiky, zejména pak zákon o lesích (např. vstup do lesa na vlastní odpovědnost, zákaz rozdělávání ohně, nevjíždět do lesa motorovými vozidly apod.) zákon o myslivosti (zákaz honění zvěře, volné pobíhání psů apod.). Návštěvník, případně odpovědný zástupce, využívá možností APK Doksy na vlastní odpovědnost, riziko a odpovídá za škody jim způsobené. OK Doksy, vlastníci lesa, nájemci lesa neodpovídají za škody nebo újmy způsobené návštěvníkovi APK Doksy.
  3. Mapy, bližší informace k pravidlům orientačního běhu apod. si lze vyzvednout na kontaktních místech APK Doksy a to za podmínek stanovených daným kontaktním místem.
  4. Většinu podkladů lze také získat bezplatně z webových stránek APK Doksy.
  5. Areál je možné využívat také různými subjekty pro komerční účely, tzn. pokud jakýkoli subjekt v rámci své činnosti připraví pro organizovanou skupinu za úplatu program, jehož součástí je i využití APK Doksy, je subjekt povinen předem požádat zástupce OK Doksy (tel. 602 118101) o souhlas s uspořádáním programu v APK Doksy. Zpravidla využití APK Doksy pro komerční účely je zpoplatněno a to na úrovni startovného oblastních závodů (40,- Kč/startujícího). Výtěžek z využití APK Doksy různými subjekty pro komerční účely je určen na přípravu dokské mládeže orientačního klubu.

V případě využívání APK Doksy subjekt zajišťující organizaci programu může v případě zájmu obdržet od zástupce OK Doksy pro soutěžící mapy pro orientační běh s vyznačenými trasami, návod na uspořádání soutěže, startovní listinu a nevyplněné diplomy, resp. účastnické listy.

V Doksech, sobota, 2. února 2013