Tohle že byl POLAR??

14.11.2015 20:35

První sobotní běhací sraz letošní zimy se odehrál za počasí, které by mu mohl závidět leckterý závod jarní či podzimní sezóny. Slunce doprovodilo 15 účastníků do míst, kde se možná odehraje jedna z klíčových pasáží M ČR v NOBu. Nepojal jsem akci jako závod, tratě jednotlivců se lišily a tak ve "výsledcích" uvádím pouze časy na jednotlivých úsecích, a to dokonce jen těch, které proběhlo alespoň cca 5 lidí.
Jinak ale děkuji VŠEM za účast i snahu, která bude při Danově stavbě snad využita.

V tabulkách jsou za časy zmíněny i protisměry.

41-42

Péťa                                      0:42       rev.

Vítek                                     0:43

Marcel                                  0:52       rev.

Dominika                             0.57

Petra Syn.                            0:58

Léda                                      1:20

Terka                                    1:35

Pavla                                     2:05

43-42

Vítek                                     0:25

Léda                                      0:51

Macan                                  1:16

Petra S.                                1:18

Pavla                                     1:22

Dominika                            1:22

Péťa                                      1:30
rev.

Marcel                                 1:51

41-50

Péťa                                      0:27
rev.

Marcel                                 0:39 rev.

Vítek                                     1:27

Petra Syn.                           1:39

Macan                                  2:15

Léda                                      2:33

Terka                                    2:38

Pavla                                     3:17

Dominika                            4:41

49-40

Vítek                                     2:57

Léda                                      3:53

Péťa                                      4:07
rev.

Macan                                  4:31

Petra Syn.                           4:53

Dominika                            4:56

Marce                                  4:56 rev.

49-50

Péťa                                      2:10 rev.

Léda                                      2:33

Marcel                                 2:40 rev.

Petra Syn.                           2:45

Dominika                            2:45

Macan                                  3:08

40-46

Péťa                                      3:07 rev.

Petra Syn.                           4:31

Léda                                      4:41

Marcel                                  4:56 rev.

45-43 (dvojpostup kvůli
nefunkční krabičce 44)

Vítek                                     3:05

Péťa                                      3:32
rev.

Marcel                                 4:05 rev.

Petra S.                                               4:29

Léda                                      4:30

Macan                                  4:35

Terka                                    6:36

Pavla                                     6:59


—————

Zpět